Twórz kopie zapasowe
swoich plików!

Sprawdź

utrzymywana jest na serwerach nazwa.pl

cień
kobieta
" />
quady wynajem quadów wypożyczalnia quadów

 

 

 

 

Prezenty na każdą okazję! 

zapisz się wypisz się

Zima, odsniezanie dachów, odladzanie Lublin, odśnieżanie

Data : 2010-05-08
quadyquadyquadyquadyquadyquadyquadyquadyquady

Odśnieżanie dachów, ulic, podjazdów, chodników. Dysponujemy 18 samochodami terenowymi z pługami i 25 quadami z pługami do odśnieżania, pojazdami gąsiennicowymi typy argo cat 8x8 na gąsienniecach i skuterami  śnieżnymia także sprzętem alpinistycznym do prac na wysokościach oraz wykwalifikowaną kadrą.

 

Atrakcyjne ceny na odśnieżanie. Umowy jednorazowe i długoterminowe, Faktura vat za odśnieżanie.

Dlaczego odśnieżać u nas ?

1. Doświadczenie

2. Markowy - najwyższej jakości sprzęt. Samochody terenowe Land Rover, Quady Yamaha Grizzly, Amfibie gąsiennicowe Argo 8x8, skutery śnieżne Arctic Cat. Do prac wykorzystujemy atestowany i sprawdzony sprzęt alpinistyczny (m.in. marka PETZL, MAMMUT)

3. Duże moce przerobowe

4. Stosowne ubezpieczenia

5. Wykwalifikowana kadra

6. Konkurencyjne ceny

7. Terminowość

 

 

Proponujemy szeroki wachlarz usług związanych z odśnieżaniem:

 • odśnieżanie parkingów,
 • odśnieżanie ulic,
 • odśnieżanie chodników,
 • odśnieżanie dróg dojazdowych,
 • odśnieżanie osiedli,
 • posypywanie piaskiem,
 • posypywanie solą
 • usługi aplinistyczne
 • usuwanie sopli lodowych
 • odśnieżanie podjazdów
 • udrażnienie rynien
 • odśnieżanie placy manewrowych

 

 

Ceny za usługi ustalane są indywidualnie.
Możliwość opłaty zryczałtowanej.
 

Świadczymy również kompleksowe usługi: odśnieżenie, załadunek
śniegu na samochód oraz jego wywóz na miejsce przez nas wyznaczone.

 

Odśnieżanie - dlaczego warto odśnieżać .. ?

Łączne dopuszczalne graniczne obciążenie śniegiem i lodem wyniesie:

 

 

 

 • Grubość warstwy lodu  [ cm ]

  Grubość warstwy śniegu [ cm ]

  8,0

  0,0

  7,0

  6,0

  6,0

  9,0

  5,0

  13,0

  4,0

  17,0

  3,0

  21,0

  2,0

  24,0

  1,0

  28,0

  0,0

  30,0

 •  

   Konkluzja

   

  1) Podane dopuszczalne grubości pokrywy śniegowej oraz lodu nie mogą być przekroczo-

  ne, a śnieg i lód nie może zalegać aż do czasu samoistnego stopienia.

  Lód ze śniegiem musi być natychmiast usuwany z dachu ponieważ w każdej chwili dach

  może być dodatkowo obciążony nowym opadem śniegu i wystąpi niebezpieczeństwo

  przekroczone dopuszczalnych obciążeń.

   

  2) W czasie długotrwałych opadów śniegu dach musi być cały czas monitorowany i w razie

  stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej grubości pokrywy śniegowej należy natych -

  miast rozpocząć jego odśnieżanie.

   

  3) Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą wykonywać pracownicy posiadający

  aktualne badania lekarskie, zezwalające do pracy na wysokości, lub mogą wykonywać

  wyspecjalizowane w tym zakresie firmy.

  Pracownicy muszą być wyposażeni w sprzęt zabezpieczający a teren wokół budynku za-

  bezpieczony. Prace należy przeprowadzać z zachowaniem przepisów BHP.

   

  4) Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi eksploatacji i utrzymania

  pokryć dachowych, specyficznymi dla danego rodzaju pokrycia.

  Usuwanie śniegu i lodu powinno odbywać się przy użyciu sprzętu i w taki sposób aby nie

  niszczyć pokrycia dachowego.

   

   

  Obliczenia, tabele i normy pobrane ze strony http://www.rzeczoznawstwobudowlane.pl/

   

  Drogi gminne powinny odśnieżać władze miasta i gminy. Odśnieżaniem miasta zajmują się firmy, które wygrały przetarg. Odśnieżanie wokół posesji należy do właściciela posesji. Według prawa: artykułu piątego, punktu czwartego – „Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także: pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.”

  Przepisy mówią jednoznacznie, że odgarniać śnieg należy w taki sposób, by nie utrudniał on korzystania z drogi – dotyczy to też chodników i przejść dla pieszych. Zatem zaleganie pryzm śniegu przy krawężnikach w miejscach, gdzie są przejścia czy tam, gdzie blokują dostęp do przycisków sygnalizacji świetlnej jest sprzeczne z prawem, choć często tak właśnie się dzieje.

  Artykuł piaty, ustęp pierwszy, punkt czwarty ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622.) mówi:

   

  ”Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku  
  przez: (...)uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
  położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się
  wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną
  bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest
  obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny
  postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.

   

  Obowiązek uprzątnięcia i zapewnienia bezpieczeństwa dotyczy również dachów. W przypadku nawisów śnieżnych, właściciel ma obowiązek zabezpieczyć teren i niezwłocznie usunąć niebezpieczeństwo. Strażnicy miejscy dają zazwyczaj 2-3 godziny na uprzątnięcie śniegu po opadzie. Śnieg według ustawy bowiem powinien być usunięty niezwłocznie.

   


  Jeśli w wyniku nie uprzątnięcia chodnika ktoś na przykład pośliźnie się i złamie nogę, wówczas osoba taka może dochodzić, i bardzo często to robi, odszkodowania od właściciela nieruchomości. Jemu też oraz dozorcy, który nie zapewnił porządku,  grożą mandaty. Wysokość takich mandatów może być różna: od 100 do nawet kilku tysięcy złotych.

  Zapraszamy do współpracy w zakresie odśnieżania .

  imprezy integracyjne
  imprezy integracyjne fun-ski.pl przyczepy24.pl imprezy dla firm skutery śnieżne funsail.pl barki.eu funsail.pl kampery.pl www.ciekaweprezenty.eu imprezy integracyjne imprezy integracyjne jachty24.pl funsail.pl obozy narciarskie